ข้อมูลบริษัท

ที่อยู่
4100 ทาเคโอะ ตำบลทาเคโอะมาจิ อำเภอทาเคโอะ จังหวัดซากะ
843-0022
TEL
0954-23-3131
FAX
0954-23-3138
อีเมล
info@mifuneyama.co.jp
URL
http://www.mifuneyama.com/
ตัวแทน
โอฮาระ โยชิฮิสะ