สถานที่รับประทานอาหาร

 

 

เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

เราจะขอแนะนำทั้งอาหารมื้อเย็นและมื้อเช้าที่สถานที่รับประทานอาหาร

เวลาเปิดให้บริการ

อาหารเย็น เวลาเริ่มต้น 18:00 น.~ เวลาสุดท้าย 20:00 น.~
อาหารเช้า เวลาเริ่มต้น 7:30 น.~ เวลาสุดท้าย 8:30 น.~

ไนโกโช ห้องโถงกลาง
กรณีที่มีผู้คนจำนวนมากหรือมาเป็นหมู่คณะ เราอาจจัดเตรียมห้องโถงกลางไว้ให้